[Infographic] - Quy định về cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

M.LINH - T.TRINH |

(QNO) - Chính phủ ban hành Nghị định 33 (ngày 10/6/2023) quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

 

TAGS

Quy định mới về cán bộ, công chức cấp xã

Theo chinhphu.vn |

(QNO) - Ngày 10/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 33 quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.