[Infographic] - Tháng 5 - Nhớ lời Bác dạy!

ĐĂNG KHOA |

(QNO) - Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã đi xa, nhưng hình ảnh và tấm gương trong sáng, cao đẹp của Người luôn sống mãi với non sông, đất nước, với dân tộc ta.

Ôi lòng Bác vậy cứ thương ta/ Thương cuộc đời chung thương cỏ hoa/ Chỉ biết quên mình cho hết thảy/ Như dòng sông chảy nặng phù sa... (“Theo chân Bác” - Tố Hữu).

Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Người “chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho đất nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”. Con người, phẩm chất và tình thương của Bác có sức cảm hóa lớn lao, tỏa sáng niềm tin; và nói như nhà thơ Tố Hữu: “Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn” (“Bác ơi”).

Với tất cả niềm kính yêu vô hạn, trong không khí cả nước đang nô nức thi đua lập thành tích xuất sắc hướng về kỷ niệm lần thứ 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta cùng nhớ về Bác, cùng học tập, làm theo lời dạy của Người.  

 

TAGS