[Infographic] - Thủ tục hưởng chế độ thai sản mới nhất năm 2021

HOÀNG ĐẠO |

(QNO) - Thủ tục giải quyết hưởng chế độ thai sản mới nhất năm 2021 được hướng dẫn tại Quyết định 222 ngày 25.2.2021 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

 

TAGS