[Infographic] - Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII: 15 chỉ tiêu khó đạt

CÔNG ĐOAN |

(QNO) - Dự kiến đến năm 2025, trong 59 chỉ tiêu thành phần thuộc 25 chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XXII, có 15 chỉ tiêu khó đạt so với kế hoạch đề ra. Nhóm chỉ tiêu này được báo cáo tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 12 (khóa XXII) đánh giá nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết.

 

TAGS