Năm 2022, Quảng Nam phấn đấu tăng trưởng GRDP từ 7,5 - 8%

MỸ LINH - NGUYỄN TUẤN |

(QNO) - Tỉnh ủy Quảng Nam vừa ban hành Nghị quyết số 18 về phương hướng nhiệm vụ năm 2022 đề ra các nhóm chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp nhằm cụ thể hóa việc thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tác động mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh.

 

TAGS