Phát triển ngành nông nghiệp tuần hoàn, phát thải các-bon thấp

TRẦN HỮU - TUYẾT TRINH |

(QNO) - Bộ NN&PTNT vừa phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 – 2030. Giai đoạn này sẽ tập trung đầu tư phát triển ngành nông nghiệp sinh thái, hữu cơ, tuần hoàn, phát thải các-bon thấp, sử dụng hiệu quả và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAGS