Quảng Nam: Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2022

TRẦN HỮU - TUYẾT TRINH |

(QNO) - Tại Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa X vừa qua, UBND tỉnh báo cáo công khai phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2022 là 23.662 tỷ đồng, gồm chi cân đối ngân sách và chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu.

 

TAGS