Quảng Nam hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp

MỸ LINH - NGUYỄN TUẤN |

(QNO) - Nguồn lực (vốn ngân sách, hạ tầng, cơ chế) cho các cụm công nghiệp (CCN) còn hạn chế, trong khi các hình thức hỗ trợ dàn trải, bất cập đã khiến hạ tầng CCN thiếu đồng bộ, chưa thực sự hấp dẫn các nhà đầu tư. Do đó, để tạo cơ chế đột phá phát triển mạnh mẽ các CCN, Quảng Nam vừa ban hành Quyết định 3043 quy định hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

 

TAGS