Quảng Nam phân bổ hơn 33.574,5 tỷ đồng cho đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025

MỸ LINH - NGUYỄN TUẤN |

(QNO) - HĐND tỉnh vừa thông qua Nghị quyết số 70 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, với tổng nguồn vốn phân bổ hơn 33.574,5 tỷ đồng. Với nghị quyết này, Quảng Nam kỳ vọng sẽ tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế, tăng trưởng GDP hàng năm.

 
 
 

TAGS