Quảng Nam phê duyệt danh mục loại dự án áp dụng cơ chế đặc thù giai đoạn 2022 - 2025

BÍCH HẠNH |

(QNO) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa quyết định ban hành Danh mục loại dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 – 2025.


 

TAGS