Quảng Nam với 3 nhiệm vụ đột phá chiến lược giai đoạn 2021 - 2025

MỸ LINH - TUYẾT TRINH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch hành động thực hiện Kết luận số 29 của Tỉnh ủy về thực hiện ba nhiệm vụ đột phá chiến lược giai đoạn 2021 - 2025. Đó là tập trung xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ và phát triển đô thị; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; cải thiện môi trường đầu tư và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. 

 

TAGS