Quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025

QUẢNG NAM MEDIA |

(QNO) - Theo Nghị định 07 (ngày 21.7.2021) về quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025 của Chính phủ, giai đoạn 2022 - 2025, chuẩn nghèo được điều chỉnh tiêu chí đo lường nghèo đa chiều.

 

TAGS