Sáu tháng đầu năm 2022, Quảng Nam giữ ngôi đầu tăng trưởng kinh tế tại khu vực miền Trung

QUẢNG NAM MEDIA |

(QNO) - Trong 6 tháng đầu năm 2022, quy mô nền kinh tế của Quảng Nam đạt gần 60.000 tỉ đồng (giá hiện hành). Với mức tăng trưởng này, Quảng Nam trở thành địa phương có mức tăng trưởng GRDP cao thứ 4 của cả nước, giữ vị trí thứ 2 trong vùng Bắc Trung bộ - duyên hải miền Trung và cao nhất trong khu vực kinh tế trọng điểm miền Trung.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 6 tháng đầu năm 2022 của Quảng Nam đứng đầu khu vực kinh tế trọng điểm miền Trung với mức tăng 12,8%, đạt hơn 34.642 tỉ đồng và tăng gần 2,4% so với cùng kỳ năm 2019.

 

TAGS