Thu hút đầu tư vào Quảng Nam năm 2022 theo hướng chuyên nghiệp - thiết thực - hiệu quả

CHÂU NỮ |

(QNO) - UBND tỉnh xác định hoạt động thu hút đầu tư năm 2022 là tiếp tục đổi mới theo hướng chuyên nghiệp - thiết thực - hiệu quả.

 

TAGS