Khẩn trương nộp hồ sơ để được giải quyết giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước

VĂN DŨNG 17/03/2023 10:26

Nhằm giảm bớt khó khăn cho người thuê đất, thuê mặt nước, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022 cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Cục Thuế tỉnh Quảng Nam đã thông tin, tuyền truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, website, zalo của Cục Thuế và gửi email tới doanh nghiệp nội dung cụ thể của quyết định này. Tuy nhiên, tính đến ngày 15/3/2023 cơ quan thuế mới nhận được 130 hồ sơ của người thuê đất, thuê mặt nước gửi đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Trong khi đó, đối tượng được hưởng chính sách giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh khá nhiều, bao gồm tổ chức kinh tế, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất, thuê mặt nước hằng năm bị ảnh hưởng dịch COVID-19.

Đồng thời, cũng áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước không thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất và trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước đang được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của pháp luật về đất đai.

Hồ sơ thủ tục đơn giản, người thuê đất, thuê mặt nước chỉ cần lập một bảng “Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022” (Phụ lục kèm theo Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/1/2023) gửi cho cơ quan thuế, ban quản lý khu kinh tế… (bằng phương thức điện tử hoặc phương thức khác) kể từ ngày 31/1/2023 đến hết ngày 31/3/2023. Quyết định cũng quy định rõ “Không áp dụng giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước nộp hồ sơ sau ngày 31/3/2023”.

Đây là chính sách hỗ trợ của Nhà nước giúp người thuê đất, thuê mặt nước vượt qua khó khăn do bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. Chính vì vậy, Cục Thuế đề nghị người thuê đất, thuê mặt nước thuộc đối tượng được giảm khẩn trương nộp hồ sơ đến cơ quan thuế để được giải quyết giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022. 

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Khẩn trương nộp hồ sơ để được giải quyết giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO