Chính quyền - đoàn thể

Khẩn trương rà soát, xử lý hồ sơ trực tuyến quá hạn trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Nguyễn Đoan 11/03/2024 09:00

(QNO) - Văn phòng UBND tỉnh vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, UBND cấp huyện khẩn trương chỉ đạo rà soát, xử lý dứt điểm hồ sơ trực tuyến được nộp từ Cổng dịch vụ công quốc gia quá hạn đang xử lý đến ngày 25/2/2024.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chấn chỉnh, xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức để xảy ra tình trạng hồ sơ quá hạn, gửi về Văn phòng UBND tỉnh (qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh) trước ngày 12/3/2024.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Trung tâm Phục vụ hành chính công - Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp kết quả, báo cáo UBND tỉnh; đồng thời tham mưu văn bản UBND tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương còn tình trạng xử lý hồ sơ quá hạn theo đúng Chỉ thị số 27 ngày 27/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 1297 ngày 29/02/2024 của Văn phòng Chính phủ, hoàn thành trước ngày 16/3/2024.

Trước đó, tại Công văn số 1297, Văn phòng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương rà soát, kiểm tra, xử lý dứt điểm hồ sơ trực tuyến nộp từ Cổng Dịch công quốc gia quá hạn đang xử lý (có phụ lục kèm theo). Thực hiện nghiêm việc xin lỗi người dân, doanh nghiệp; chấn chỉnh, xử lý các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, làm phát sinh thêm thủ tục hành chính, hồ sơ, giấy tờ, yêu cầu điều kiện không đúng quy định. Hoặc nhiều lần để xảy ra tình trạng chậm trễ trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định tại điểm đ, khoản 1 Chỉ thị số 27 ngày 27/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Khẩn trương rà soát, xử lý hồ sơ trực tuyến quá hạn trên Cổng dịch vụ công quốc gia
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO