Đào tạo giảng viên giảng dạy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 2747 phê duyệt Đề án “Đào tạo giảng viên giảng dạy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn Quảng Nam, giai đoạn 2021 - 2025”.

Đề án nhằm chủ động nguồn nhân lực phục vụ công tác giảng dạy; thúc đẩy tăng tốc khởi nghiệp, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu đến năm 2024, đào tạo cấp chứng chỉ cho 60 giảng viên. Trong đó: ngành GD-ĐT 10 giảng viên; LĐ-TB&XH (bao gồm các trường nghề): 8; khoa học và công nghệ: 3; kế hoạch và đầu tư: 2; tài chính: 1; công thương: 1; VH-TT&DL: 1; NN&PTNT: 1; thông tin và truyền thông: 1; Đoàn Thanh niên: 5; Hội LHPN tỉnh: 5; Hội Nông dân tỉnh: 3...

Đối tượng là cán bộ cơ quan triển khai các đề án và chương trình khởi nghiệp của cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh; cơ quan tham gia ban điều hành tỉnh; cán bộ cơ quan tham mưu cấp huyện và hội/câu lạc bộ khởi nghiệp sáng tạo các huyện, thị xã, thành phố; giáo viên; doanh nhân và cộng đồng khởi nghiệp tỉnh.

Thời gian tổ chức đào tạo từ năm 2022 đến 2024.

TAGS