Dự kiến ngày 24/3/2023 khai mạc Năm quốc gia khởi nghiệp - Quảng Nam 2023

VINH ANH |

Chiều qua 25/10, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp với các cơ quan, đơn vị liên quan để nghe báo cáo về công tác chuẩn bị cho Lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia; Chương trình khai mạc Năm quốc gia khởi nghiệp - Quảng Nam 2023 và Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Khu kinh tế mở Chu Lai. Dự họp có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: V.A
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: V.A

Tại cuộc họp, sau khi nghe ý kiến phát biểu của đại diện các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đã cho ý kiến chỉ đạo về một số nội dung liên quan đến các sự kiện.

Cụ thể, Lễ bế mạc Năm du lịch quốc gia cần tổ chức gói gọi tại Vinpearl Nam Hội An vào tháng 12/2022. Các sự kiện trước lễ bế mạc bố trí tổ chức trải đều từ ngày 10/12; trong đó cần tổ chức buổi tổng kết Năm du lịch quốc gia nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm.

Về Chương trình khai mạc Năm quốc gia khởi nghiệp - Quảng Nam 2023 và Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Khu kinh tế mở Chu Lai, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh thống nhất phương án gộp 2 sự kiện tổ chức cùng một thời gian tại cùng địa điểm (Thaco).

Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai cần tính toán, bố trí hoạt động khởi công, khánh thành các công trình, dự án trọng điểm phù hợp quy mô sự kiện; tham mưu UBND tỉnh phối hợp với Bộ KH-ĐT tổ chức hội thảo đánh giá 20 năm thành lập Khu kinh tế mở Chu Lai kết hợp tổ chức triển lãm, lấy ý kiến quy hoạch.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban điều hành Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh tham mưu chính về công tác tổ chức Năm quốc gia khởi nghiệp - Quảng Nam 2023. Trong đó cần nghiên cứu hình thức khai mạc phù hợp, mang tính đổi mới sáng tạo của sự kiện tầm quốc gia.

Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu văn bản đăng ký làm việc giữa UBND tỉnh và các bộ, ngành liên quan về công tác tổ chức Chương trình khai mạc Năm quốc gia khởi nghiệp - Quảng Nam 2023 và Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Khu kinh tế mở Chu Lai.

Dự kiến, chương trình khai mạc Năm quốc gia khởi nghiệp - Quảng Nam 2023 và Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Khu kinh tế mở Chu Lai sẽ được tổ chức vào ngày 24/3/2023.

Nhấn mạnh ý nghĩa của việc đăng cai Năm quốc gia khởi nghiệp - Quảng Nam 2023, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đề nghị các cơ quan, ban ngành cần nhận thức đây là một sự kiện nhưng hướng đến nhiều mục tiêu, trong đó có việc tiếp tục hỗ trợ phát triển du lịch, xây dựng hình ảnh Quảng Nam, thúc đẩy phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo...

TAGS