Hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2021

CHÂU NỮ |

Hôm qua 1.10, UBND tỉnh ban hành kế hoạch hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2021.

Theo đó, tỉnh triển khai các nội dung chính: tiếp tục duy trì và đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, quảng bá hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tổ chức đào tạo đội ngũ giáo viên khởi nghiệp sáng tạo (KNST); tập huấn, đào tạo, tổ chức hội thảo, diễn đàn chuyên đề sâu về hệ sinh thái và cuộc thi khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên; phát triển mạng lưới câu lạc bộ KNST và không gian làm việc chung.

Năm 2021, Quảng Nam tổ chức chương trình hợp tác về xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tổ chức Ngày hội KNST miền Trung & Tây Nguyên - TechFest Quang Nam lần thứ 2 và tham gia các sự kiện TechFest Việt Nam, TechFest vùng, TechFest tỉnh.

Cùng với việc tuyển chọn và xây dựng đề án tăng tốc KNST cho các sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và đặc thù của Quảng Nam, tỉnh sẽ tổ chức tuyển chọn tác phẩm báo chí viết về khởi nghiệp để in sách; lồng ghép trưng bày, quảng bá sản phẩm KNST tiêu biểu tại các hội chợ, triển lãm; hỗ trợ thanh niên, phụ nữ, nông dân khởi nghiệp...