Thành lập Hội đồng Cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh

CHÂU NỮ |

(QNO) – Quảng Nam đã thành lập Hội đồng Cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh gồm 6 người; nhằm kết nối, hỗ trợ, đồng hành với hoạt động khởi nghiệp sáng tạo.

Hội đồng Cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo sẽ hỗ trợ, đồng hành với hoạt động khởi nghiệp sáng tạo của Quảng Nam. Ảnh: CHÂU NỮ
Hội đồng Cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo sẽ hỗ trợ, đồng hành với hoạt động khởi nghiệp sáng tạo của Quảng Nam. Ảnh: CHÂU NỮ
Hội đồng Cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh vừa được UBND tỉnh quyết định thành lập với 6 người. Ông Nguyễn Văn Dũng - Tổng Giám đốc Công ty CP Mozart Việt Nam làm Chủ tịch; ông Phạm Quốc Hùng - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty CP đăng kiểm Quảng Nam  làm Phó Chủ tịch Hội đồng.

Các thành viên gồm ông Phan Xuân Thanh - Phó Trưởng ban điều hành Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh, Giám đốc Công ty TNHH Emic Hospitality Hội An; ông Bùi Ngọc Hà - Giám đốc Tổng Đại lý AIA Quảng Nam - Đà Nẵng; bà Trần Hà Dung - Trưởng ban Nội dung Công ty CP Hương Vị TP. Ông Nguyễn Bão Quốc - Giám đốc Công ty Tư vấn giải pháp và đào tạo BQ là thư ký hội đồng.

Hội đồng Cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Nam là tổ chức tự nguyện, bình đẳng, thống nhất hành động; có nhiệm vụ kết nối cố vấn quốc gia hoạt động hỗ trợ, đồng hành cùng khởi nghiệp, cống hiến giá trị của bản thân cho xã hội.

Hội đồng là tổ chức đồng hành và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Điều hành hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh trong hoạt động. Hội đồng có nhiệm vụ và quyền hạn trong tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, quy định của địa phương về hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tham gia tư vấn, đóng góp ý kiến và được giao triển khai các hoạt động của Ban Điều hành hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh.

Đồng thời đào tạo, tập huấn, tư vấn, cố vấn, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; phát triển mạng lưới giảng viên nguồn (ToT) của tỉnh; kết nối, hợp tác, hình thành và triển khai hoạt động của mạng lưới cố vấn khởi nghiệp tỉnh, khu vực, quốc gia và quốc tế.

Cùng với đó là xúc tiến hoạt động kêu gọi tổ chức, cá nhân hỗ trợ, đầu tư dự án khởi nghiệp sáng tạo khả thi, hoàn thiện và phát triển dự án khởi nghiệp và thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến tổ chức sự kiện, hoạt động khởi nghiệp của tỉnh; cố vấn, tư vấn các địa phương hình thành và xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cấp huyện, ngành; vận động tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp xây dựng và phát triển Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp và các hoạt động khởi nghiệp tại địa phương…

TAGS