Thành lập Hội đồng đánh giá, công nhận dự án khởi nghiệp sáng tạo

A.B |

(QNO) - Ngày 26.8, UBND tỉnh ban hành Quyết định 2458 thành lập Hội đồng đánh giá, công nhận và khuyến khích ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh năm 2021.

Hội đồng do ông Phạm Ngọc Sinh - Phó Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ, Trưởng ban Điều hành hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh làm chủ tịch; ngoài ra có 2 phó chủ tịch và 3 thành viên.

Ông Phan Xuân Thanh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh, Phó Trưởng ban Điều hành hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh, Giám đốc Công ty TNHH Emic Hospitality Hội An được mời làm ủy viên phản biện.

Hội đồng chịu trách nhiệm đánh giá, xét chọn, tham mưu UBND tỉnh công nhận ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh theo Quyết định 1735 (ngày 25.6.2021) của UBND tỉnh.

TAGS