Thành lập Hội đồng đánh giá, công nhận dự án khởi nghiệp sáng tạo tỉnh

CHÂU NỮ |

(QNO) - UBND tỉnh vừa quyết định thành lập Hội đồng đánh giá, công nhận và khuyến khích ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo (KNST) trên địa bàn Quảng Nam năm 2022. Ông Phạm Ngọc Sinh - Phó Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ, Trưởng ban Điều hành hỗ trợ KNST tỉnh là Chủ tịch Hội đồng.

Sản phẩm khởi nghiệp tại TechFest2021. Ảnh: CHÂU NỮ
Sản phẩm khởi nghiệp tại TechFest 2021. Ảnh: CHÂU NỮ

Hai Phó Chủ tịch Hội đồng là ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch Hội đồng cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh và ông Phạm Quốc Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Ông Bùi Ngọc Hà - thành viên Hội đồng cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh, Giám đốc Tổng đại lý AIA Quảng Nam - Đà Nẵng là Ủy viên phản biện. Hội đồng còn có 2 thành viên và 1 thư ký.

Hội đồng chịu trách nhiệm xem xét, đánh giá, công nhận và khuyến khích ý tưởng, dự án KNST cấp tỉnh năm 2022.

 Tiêu chí dự án KNST

- Tính sáng tạo so với các ý tưởng, dự án đã có tại Quảng Nam (dự án KNST hoàn toàn mới, lần đầu thực hiện trên địa bàn tỉnh hoặc có bổ sung tính mới, tạo giá trị mới của sản phẩm so với các ý tưởng, giải pháp kinh doanh đã có trên địa bàn tỉnh).

- Tiềm năng áp dụng (dự án KNST có khả năng áp dụng, phù hợp với điều kiện thực tế và lĩnh vực ưu tiên phát triển tại Quảng Nam trên cơ sở mô hình kinh doanh, tăng trưởng và chiến lược phát triển thị trường).

- Hiệu quả kinh tế - xã hội (dự án KNST dự kiến mang lại lợi ích kinh tế - xã hội, tạo công ăn việc làm cho người lao động, hình thành nên sản phẩm mới, không ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục dân tộc, không gây phương hại đến an ninh chính trị, không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và góp phần phát triển bền vững tại địa phương).

- Công nghệ (dự án KNST được xây dựng dựa trên việc ứng dụng, đổi mới công nghệ trong sản xuất - kinh doanh, mô hình quản lý mới).

- Không vi phạm quyền tác giả theo luật định (các cá nhân, tổ chức chủ sở hữu dự án KNST tự chịu trách nhiệm về quyền sở hữu; không vi phạm các quy định về quyền tác giả, quyền sở hữu tác phẩm theo quy định của pháp luật hiện hành).

(Nguồn: Quyết định số 1735, ngày 25.6.2021 của UBND tỉnh)

TAGS