Thành lập Hội Khởi nghiệp sáng tạo TP.Tam Kỳ

CHÂU NỮ |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 342/QĐ-UBND cho phép thành lập Hội Khởi nghiệp sáng tạo TP.Tam Kỳ.

Hội Khởi nghiệp sáng tạo TP.Tam Kỳ là tổ chức xã hội, được tổ chức và hoạt động theo điều lệ được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của UBND TP.Tam Kỳ và các tổ chức có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của hội.

Hội Khởi nghiệp sáng tạo TP.Tam Kỳ có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự bảo đảm kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

Tam Kỳ là địa phương thứ 3 ở Quảng Nam được phép thành lập Hội Khởi nghiệp sáng tạo, sau huyện Bắc Trà My và thị xã Điện Bàn.

TAGS