Thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp Quảng Nam

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 1888 về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp Quảng Nam, trực thuộc Sở Kế hoạch và đầu tư trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp Quảng Nam.

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp Quảng Nam là đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác, chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp và toàn diện của Sở Kế hoạch và đầu tư; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan quản lý chuyên ngành cấp trên.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản để giao dịch theo quy định của pháp luật. Trụ sở trung tâm đặt tại số 2 Trần Phú, TP.Tam Kỳ.

TAGS