Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp Quảng Nam tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp

M.L |

(QNO) - Để tăng cường công tác hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp Quảng Nam (Sở Kế hoạch và đầu tư) vừa thông báo không thu tiền dịch vụ tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp.

Doanh nghiệp liên hệ bộ phận tư vấn của Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp Quảng Nam (số điện thoại: 02353.822889) để được hỗ trợ thực hiện các thủ tục: đăng ký thành lập mới doanh nghiệp; đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; giải thể, tạm ngưng doanh nghiệp; thực hiện mua bán cổ phần, phần vốn góp cho nhà đầu tư nước ngoài.

Đối với phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp quy định tại Thông tư số 47 (ngày 5.8.2019) của Bộ Tài chính là 100 nghìn đồng, chuyên viên thuộc bộ phận tư vấn của trung tâm thu hộ và nộp hộ cho doanh nghiệp trong quá trình nộp hồ sơ cho cơ quan chức năng.

Doanh nghiệp cần tư vấn, hỗ trợ về quy trình, thủ tục đầu tư thì liên hệ Phòng Xúc tiến đầu tư (02353.822887); cần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh liên hệ Phòng Hỗ trợ khởi nghiệp (02353.822886); cần tra cứu cơ chế, chính sách và đặt câu hỏi cho các cơ quan nhà nước, truy cập Cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp Quảng Nam tại địa chỉ htdn.quangnam.gov.vn hoặc truy cập chuyên mục “Hỗ trợ doanh nghiệp” trên ứng dụng Smart Quảng Nam.

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp Quảng Nam thành lập ngày 7.7.2021 trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp Quảng Nam, trụ sở tại số 2 Trần Phú, TP.Tam Kỳ.

TAGS