Bổ sung 7 tỷ đồng khuyến khích phát triển chăn nuôi an toàn

TAM NGUYÊN |

Thực hiện cơ chế khuyến khích phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, an toàn dịch bệnh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012 - 2015, UBND tỉnh vừa quyết định bổ sung 7 tỷ đồng ( từ nguồn sự nghiệp kinh tế chưa phân bổ trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2013) cho 19 địa phương, đơn vị, nhằm cải tạo đàn bò, nâng cao chất lượng giống heo, hỗ trợ lãi suất vay để đầu tư phát triển chăn nuôi, xây dựng cơ sở giết mổ tập trung và hỗ trợ phát triển dịch vụ thú y trọn gói. Trong đó, huyện Điện Bàn được nhận mức hỗ trợ lớn nhất  (850 triệu đồng), Hội An thấp nhất (4 triệu đồng).

TAM NGUYÊN