Hơn 43 tỷ đồng phát triển nông thôn tổng hợp

P.V |

UBND tỉnh vừa phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2013 thực hiện dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung tại Quảng Nam với tổng trị giá hơn 43,3 tỷ đồng.

Đây là dự án có nhiều thành phần, hạng mục quan trọng như: sửa chữa, nâng cấp một số hồ chứa nước, kênh mương, hệ thống cấp nước sinh hoạt ở Phú Ninh, Hiệp Đức; sửa chữa, nâng cấp đường liên xã, liên huyện ở Nông Sơn, Nam Trà My, Tiên Phước, Phước Sơn, Hiệp Đức… và nhiều trạm bơm điện, đập dâng khác. Đáng chú ý, trong đó có gần 17,8 tỷ đồng vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), hơn 21,3 tỷ đồng từ Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và vốn đối ứng ngân sách tỉnh (hơn 4,2 tỷ đồng).

P.V