Triển khai phương án sản xuất phân vi sinh chức năng tại 140 xã

TRIÊU NHAN |

(QNO) - UBND tỉnh vừa phê duyệt phương án hỗ trợ ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ để sản xuất phân hữu cơ vi sinh chức năng tại 140 xã trên địa bàn giai đoạn 2016 - 2020, phục vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) với tổng kinh phí được bố trí thực hiện là 1,9 tỷ đồng. 

Theo đó, UBND tỉnh giao Hội Nông dân tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Khoa học - công nghệ, các đơn vị liên quan triển khai thực hiện đảm bảo mục tiêu đề ra nhằm phục vụ trực tiếp sản xuất của nông dân; tổ chức sơ kết, tổng kết, nhân rộng mô hình…

Trước đó, giai đoạn 2013 - 2014, UBND tỉnh đã phê duyệt “Phương án hỗ trợ chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ sản xuất phân hữu cơ vi sinh chức năng tại 50 điểm xã NTM trên địa bàn tỉnh Quảng Nam” với tổng kinh phí 702 triệu đồng. Trung tâm Ứng dụng và thông tin khoa học công nghệ (Sở Khoa học - công nghệ) phối hợp với Ban Kinh tế - xã hội (Hội Nông dân tỉnh) tổ chức triển khai thực hiện phương án tại 16 xã trong năm 2013 và triển khai tại 34 xã tại 18 huyện/thị xã/thành phố trên địa bàn tỉnh. Kết quả, hơn 2.300 cán bộ, hội viên nông dân tham gia. Giai đoạn 2013 - 2014, có hơn 50 mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất phân hữu cơ vi sinh chức năng (mỗi xã 1 mô hình/1 tấn phân).

Năm 2015, UBND tỉnh tiếp tục phân bổ kinh phí 100 triệu đồng từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ, Ban Kinh tế - xã hội Hội Nông dân tỉnh tiếp tục phối hợp với Trung tâm Ứng dụng và thông tin khoa học công nghệ triển khai 10 lớp tập huấn tại 10 xã NTM bổ sung năm 2015 cho 390 cán bộ, hội viên nông dân, đồng thời hỗ trợ chế phẩm triển khai tại hộ gia đình. Kết quả, bà con nông dân đã ủ được 378 tấn, sử dụng bón trên các loại cây: bắp, đậu, ớt… cho năng suất, sản lượng cao.

TRIÊU NHAN