Xây dựng tổ khuyến nông cộng đồng

M.L |

(QNO) - Nhằm góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch xây dựng tổ khuyến nông cộng đồng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025.

Tổ khuyến nông được thành lập nhằm tăng cường công tác khuyến nông cơ sở, đặc biệt là thôn, khối phố; lấy tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp, doanh nghiệp, nông dân sản xuất giỏi, điển hình làm nền tảng để hỗ trợ nông dân sản xuất bền vững.

Đồng thời đẩy mạnh hoạt động khuyến nông cơ sở theo hướng hỗ trợ, hướng dẫn trực tiếp cho nông dân. Trong đó tập trung chuyển giao công nghệ, kỹ thuật tiên tiến, hỗ trợ hình thành phát triển hợp tác xã, thông tin thị trường, liên kết sản xuất, đa dạng hóa chức năng và phương thức hoạt động khuyến nông.

Mục tiêu trong năm 2022 xây dựng 30% tổ khuyến nông cộng đồng ở cấp thôn trên toàn tỉnh; đến năm 2023 xây dựng được 70% tổ khuyến nông cộng đồng; năm 2024 - 2025 hoàn thành xây dựng 100% tổ khuyến nông cộng đồng cấp thôn.

Thành phần tham gia tổ khuyến nông cộng đồng gồm: khuyến nông viên cơ sở; cán bộ, công chức xã được phân công phụ trách thôn; cán bộ thôn; đại diện các tổ chức chuyên môn, chính trị - xã hội, đoàn thể, tổ chức kinh tế địa phương; nông dân sản xuất giỏi, chủ trang trại sản xuất nông nghiệp...

TAGS

Quảng Nam xây dựng Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022 - 2025

M.L |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới (NTM) nâng cao giai đoạn 2022 - 2025 thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng mô hình nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025: Tạo đột phá mạnh mẽ

NGUYỄN SỰ |

Hôm qua 30.8, chủ trì hội nghị trực tuyến và phát động phong trào thi đua “Quảng Nam chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn yêu cầu các ngành, địa phương phải tập trung tháo gỡ vướng mắc, tạo bước đột phá mạnh mẽ trong thực hiện.

Quảng Nam phấn đấu đến năm 2025 có ít nhất 155 xã đạt chuẩn nông thôn mới

NGUYỄN SỰ |

(QNO) - Sáng nay 30.8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì hội nghị trực tuyến với 18 huyện, thị xã, thành phố để triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) và phát động phong trào thi đua “Quảng Nam chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2021 - 2025. Tham dự tại điểm cầu trung tâm có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh và lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan.

Phân bổ hơn 243 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

M.L |

(QNO) - UBND tỉnh vừa quyết định phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2022 từ nguồn ngân sách trung ương với tổng số tiền hơn 243 tỷ đồng để các địa phương xây dựng nông thôn mới.

Quảng Nam xây dựng Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới giai đoạn 2022-2025

MỸ LINH – HƯƠNG GIANG |

(QNO) - UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2022–2025 trên địa bàn tỉnh. Bộ tiêu chí này làm căn cứ để đánh giá thực trạng, mức độ đạt các chỉ tiêu, tiêu chí và xây dựng quy hoạch, đề án, kế hoạch thực hiện hàng năm, trung hạn 5 năm trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025.

Bố trí 39.632 tỷ đồng vốn trung ương cho xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

VĂN SỰ - HOÀNG ĐẠO |

(QNO) - Sáng nay 5.8, Bộ NN&PTNT tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021 - 2025 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan. Tại điểm cầu Quảng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì.