Nhà đất

Kiện toàn Ban Chỉ đạo về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan nhà nước

HÀ QUANG 08/04/2024 16:24

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước.

Ban Chỉ đạo do ông Trần Quốc Tuấn - Phó Giám đốc Sở Tài chính làm Trưởng ban; các thành viên gồm: ông Nguyễn Trường Sơn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường, ông Trần Bá Tú - Phó Giám đốc Sở Xây dựng và phó chủ tịch UBND cấp huyện phụ trách lĩnh vực kinh tế.

Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo do ông Nguyễn Thế Trường - Trưởng phòng Quản lý giá - công sản (Sở Tài chính) làm Tổ trưởng; các thành viên gồm: ông Nguyễn Anh Vũ - Phó Trưởng phòng Quản lý hạ tầng (Sở Xây dựng), ông Nguyễn Phúc Khương - chuyên viên Phòng Quản lý hạ tầng (Sở Xây dựng), ông Dương Bảo Quốc - chuyên viên Phòng Tổng hợp, Chi cục Quản lý đất đai (Sở Tài nguyên và Môi trường) và các công chức công tác tại Phòng Quản lý giá - công sản (Sở Tài chính).

Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo là hướng dẫn các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh, UBND cấp huyện thực hiện công tác sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc thẩm quyền quản lý và theo dõi tổng hợp kết quả triển khai báo cáo UBND tỉnh để theo dõi chỉ đạo. Thẩm định phương án tổng thể sắp xếp lại, xử lý đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước sử dụng nhà, đất thuộc tỉnh trình UBND tỉnh quyết định. Tham mưu UBND tỉnh có ý kiến về phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc Trung ương quản lý trên địa bàn tỉnh...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Kiện toàn Ban Chỉ đạo về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan nhà nước
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO