Bắc Trà My điều chỉnh kế hoạch đầu tư công

TUẤN TÚ - THÚY VÂN |

(QNO) - Tại Kỳ họp thứ 4 tổ chức sáng nay 9.11, HĐND huyện Bắc Trà My (khóa XII) thống nhất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, Bắc Trà My ưu tiên đầu tư các công trình đảm bảo hoàn thành tiêu chí nông thôn mới; tập trung đầu tư các khu phục vụ bán trú cho học sinh, các công trình khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng thời tập trung nguồn ngân sách huyện, tranh thủ các nguồn hỗ trợ từ tỉnh, trung ương để đầu tư phát triển thị trấn Trà My thành đô thị loại IV theo kế hoạch của UBND tỉnh.

Dự kiến tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2022 hơn 140 tỷ đồng, trong đó đầu tư xây dựng mới với kinh phí 113,6 tỷ đồng.

TAGS