Cải thiện chỉ số hiệu quả logistics

CHÂU NỮ |

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch cải thiện chỉ số hiệu quả logistics (LPI) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nhằm góp phần nâng cao thứ hạng của Việt Nam trong xếp hạng LPI do Ngân hàng Thế giới công bố từ nay đến năm 2025 lên 5 -10 bậc (năm 2018, Việt Nam đứng thứ 39 trên thế giới về xếp hạng LPI); đóng góp tích cực vào cải thiện môi trường kinh doanh, cắt giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh trong cung ứng dịch vụ logistics của Việt Nam.

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch cải thiện chỉ số hiệu quả logistics (LPI) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nhằm góp phần nâng cao thứ hạng của Việt Nam trong xếp hạng LPI do Ngân hàng Thế giới công bố từ nay đến năm 2025 lên 5 -10 bậc (năm 2018, Việt Nam đứng thứ 39 trên thế giới về xếp hạng LPI); đóng góp tích cực vào cải thiện môi trường kinh doanh, cắt giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh trong cung ứng dịch vụ logistics của Việt Nam.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan thực hiện có hiệu quả, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và nâng cao chất lượng dịch vụ logistics, rút ngắn thời gian, giảm chi phí cho doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Trong đó, Sở Giao thông vận tải tổ chức thực hiện các dự án theo quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông; hỗ trợ các đơn vị nghiên cứu các công nghệ tiên tiến để giảm giá dịch vụ logistics; nghiên cứu phát triển kết cấu hạ tầng kết nối hệ thống đường bộ, đường thủy, đường biển, đường sắt, đường hàng không. Sở Kế hoạch và đầu tư đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; nghiên cứu, tham mưu đề xuất bổ sung nội dung về logistics vào điều tra chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương thuộc tỉnh hàng năm; hỗ trợ doanh nghiệp và hỗ trợ khởi nghiệp trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ logistics. Sở Công Thương đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại cho dịch vụ logistics. Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện vận hành thông suốt hệ thống thông quan tự động và cơ chế một cửa quốc gia. Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai và các đơn vị quản lý khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh xúc tiến, kêu gọi các nhà đầu tư lớn, đủ năng lực và sớm phát triển hệ thống logistics trên địa bàn tỉnh…

TAGS