Cần phân bổ hợp lý nguồn vốn đầu tư công

H.PHÚC |

(QNO) - Sáng nay 3.7, Thường trực HĐND tỉnh làm việc với Sở KH&ĐT về đánh giá thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện xây dựng đầu tư cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021; kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025; quyết định đầu tư dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách tỉnh; kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020... nhằm chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa IX. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng chủ trì.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng chủ trì cuộc họp sáng 3.7
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng chủ trì cuộc họp sáng 3.7. Ảnh: H.PHÚC

Theo Sở KH&ĐT, 6 tháng đầu năm do bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên nền kinh tế nhìn chung suy giảm. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) chỉ bằng hơn 88% so với cùng kỳ năm 2019, tổng sản phẩm GRDP trên địa bàn hơn 26.790 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước không đạt theo tiến độ dự toán, chỉ đạt 33,5% dự toán, bằng 62,4% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp giảm 24,7% so với cùng kỳ năm 2019. Về xây dựng, trong số 529 doanh nghiệp hoạt động thì có 56% doanh nghiệp không thực hiện được sản xuất kinh doanh; 46% doanh nghiệp nguồn thu không đủ bù đắp cho chi phí và 28% doanh nghiệp phải cắt giảm lao động. 

Về đầu tư công năm 2020, tổng kế hoạch vốn năm 2020 sau khi cắt giảm là hơn 6.192 tỷ đồng. Tính đến cuối tháng 6.2020 kế hoạch vốn năm 2020 đã phân bổ hơn 5.874 tỷ đồng (đạt 95% kế hoạch vốn sau khi cắt giảm); kế hoạch vốn chưa phân bổ là hơn 318 tỷ đồng do các dự án mới thuộc chương trình bổ sung ngoài kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và chương trình mục tiêu bổ sung các dự án quan trọng quốc gia từ nguồn dự phòng đang chờ phê duyệt dự án.

Giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 trong 6 tháng đầu năm là 1.706 tỷ đồng, tuy cao hơn cùng kỳ năm 2019 nhưng còn thấp so với yêu cầu. Vướng mắc chủ yếu do các chủ đầu tư tập trung giải ngân kế hoạch vốn năm 2019 kéo sang năm 2020; năm nay không có dự án khởi công mới. Cạnh đó, giải phóng mặt bằng của một số dự án còn chậm.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng yêu cầu Sở KH&ĐT cần lập danh mục thứ tự ưu tiên dự án đầu tư công trung hạn 2021 - 2025; nghiên cứu áp dụng bộ tiêu chí và phương pháp trong lập danh mục dự án đầu tư công hợp lý, cấp bách ở các lĩnh vực. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công, giải phóng mặt bằng, giải ngân kế hoạch vốn các dự án đầu tư công năm 2020, nhất là các dự án trọng điểm ở vùng đông.

TAGS