Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tăng 25,3%

T.D |

Thống kê từ Sở KH - ĐT cho thấy, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 10/2022 đã tăng 17,1% so tháng trước và tăng 14,7% so tháng cùng kỳ năm 2021. Tính chung 10 tháng qua, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 25,3% so cùng kỳ năm trước.

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục làm động lực dẫn dắt tăng trưởng với mức tăng đến 25,2%, ngành sản xuất và phân phối điện tăng 31,3%, ngành khai khoáng tăng 16,8% và ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 5,5% so với cùng kỳ.

Một số sản phẩm công nghiệp chủ lực tăng cao so cùng kỳ như: ô tô du lịch đạt 81,5 nghìn chiếc (tăng 81%), cát trắng 19,7 nghìn m3 (tăng 80%), nước ngọt đạt 249 triệu lít (tăng 36%), điện sản xuất đạt 4.433 triệu Kwh (tăng 35,5%).

Chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp cũng tăng 9,7% so cùng kỳ. Tuy nhiên, con số thống kê còn cho biết vẫn còn một số ngành công nghiệp sản xuất giảm (sản xuất chế biến thực phẩm giảm 23,6%, dệt may giảm 24,3%, chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa giảm 36%…)

TAGS