Cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác giai đoạn 2021 - 2025: Trọng điểm, tránh dàn trải

ANH ĐÔNG - MAI LINH |

HĐND tỉnh dự kiến ban hành một nghị quyết mới về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX) giai đoạn 2021 - 2025. Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh, tới đây, chính sách hỗ trợ HTX cần có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu và lãnh đạo các ngành liên quan kiểm tra cơ sở hạ tầng của HTX Nông nghiệp 1 Điện Phước (Điện Bàn). Ảnh: Đ.P
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu và lãnh đạo các ngành liên quan kiểm tra cơ sở hạ tầng của HTX Nông nghiệp 1 Điện Phước (Điện Bàn). Ảnh: Đ.P

Nhiều nội dung hỗ trợ

Cần có nhiều “chim đầu đàn” về phát triển mô hình HTX

Nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo về phát triển kinh tế hợp tác, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nói: “Tinh thần của nghị quyết về chính sách hỗ trợ phát triển KTTT, HTX tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 là hỗ trợ cho những HTX mạnh dạn làm ăn, ứng dụng khoa học công nghệ, tiếp cận cái mới về khuyến khích phát triển HTX. Thông qua sự hỗ trợ này sẽ tạo được những “con chim đầu đàn”, hạt nhân về phát triển HTX để làm mô hình chuyển đổi HTX và hình thành những HTX thực sự kiểu mới trên địa bàn tỉnh”.

Theo thống kê, từ năm 2015 đến nay toàn tỉnh có 246 HTX thành lập mới, nâng tổng số HTX trên địa bàn Quảng Nam lên 414 HTX (trong đó 304 HTX sản xuất - kinh doanh trên lĩnh vực nông nghiệp).

Nhiều ý kiến cho rằng, KTTT, HTX của tỉnh hàng năm đều tăng về số lượng, lĩnh vực hoạt động ngày càng mở rộng. Tuy nhiên, chậm có sự thay đổi về chất, quy mô HTX còn nhỏ, chưa có nhiều mô hình HTX điển hình tiên tiến…

Kết thúc năm 2020, các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển HTX của tỉnh đã hết hiệu lực. Vì thế, việc ban hành một nghị quyết mới cho cả giai đoạn 2021 - 2025 hết sức cần thiết. Giai đoạn này, tỉnh cần có những chính sách hỗ trợ HTX theo hướng đáp ứng nhu cầu cơ bản của HTX với chủ trương tăng cường đổi mới và đẩy mạnh phát triển KTTT. Những chính sách của tỉnh cũng đặt mục tiêu bổ khuyết các chính sách của trung ương về nội dung, định mức và điều kiện hỗ trợ phù hợp với tình hình thực tế. 

Ông Trần Văn Ẩn - Phó Giám đốc Sở KH-ĐT cho biết, trên cơ sở tích hợp nội dung Quyết định số 1804 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021 - 2025, Sở KH-ĐT đã tham mưu xây dựng đề án cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển KTTT, HTX tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025.

Nội dung gồm: tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về KTTT; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; thu hút cán bộ trẻ về làm việc tại HTX; thành lập mới, củng cố HTX; đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật; ứng dụng công nghệ thông tin; hỗ trợ HTX thanh niên khởi nghiệp; hỗ trợ về đất đai cùng một số chính sách khác.

“Dự kiến, tổng kinh phí ngân sách tỉnh hỗ trợ thực hiện các chính sách nói trên cho giai đoạn 2021- 2025 là hơn 154,6 tỷ đồng. Mỗi năm, bố trí bình quân 30,9 tỷ đồng để hỗ trợ HTX, trong đó 15 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển và 15,9 tỷ đồng vốn sự nghiệp kinh tế” - ông Ẩn nói.

Tránh dàn trải

Ông Trần Văn Ẩn cho hay, một số nội dung đáng chú ý trong dự thảo đề án mới là, giai đoạn 2021 - 2025 đề xuất hỗ trợ 100 người được cử đi đào tạo dài hạn, trung bình mỗi năm hỗ trợ 20 người với mức chi phí dự tính hơn 364 triệu đồng/người. Bên cạnh đó, khác với giai đoạn trước là chỉ thu hút người tốt nghiệp đại học trở lên, trong giai đoạn tới dự thảo đề xuất thu hút khoảng 100 người tốt nghiệp cao đẳng trở lên về làm việc tại các HTX cho cả giai đoạn 2021 - 2025 (mỗi năm thu hút 20 người, chi phí hơn 185 triệu đồng/người).

Đồng thời đối tượng hỗ trợ cũng không quy định chức danh đảm nhận tại HTX và không quy định loại hình HTX cần thu hút. Đặc biệt, nhằm giải quyết khó khăn về nguồn vốn cho các HTX, trong dự thảo đề án, Sở KH-ĐT đề xuất nâng hạn mức vốn vay được hỗ trợ lên 2 tỷ đồng/HTX và thời gian vay 5 năm đối với các dự án vay đầu tư sản xuất và 3 năm đối với những dự án vay đầu tư kinh doanh dịch vụ...

Đến nay, Sở KH-ĐT đã tổ chức lấy ý kiến lần 2 đối với các cơ quan liên quan của tỉnh. Trong khi đó, dù Sở KH-ĐT đã gửi dự thảo nhưng thời gian qua đơn vị này vẫn chưa nhận được góp ý của HTX nào về các nội dung liên quan đến đề án.

Mới đây, chủ trì cuộc họp với các ngành chức năng về dự thảo đề án trên, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đề nghị Sở KH-ĐT tiếp nhận, bổ sung, chỉnh sửa dự thảo đề án để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét ban hành nghị quyết. Đồng thời yêu cầu Sở KH-ĐT chủ trì phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức một cuộc hội thảo chuyên đề, mời lãnh đạo các HTX làm ăn hiệu quả ở trong và ngoài tỉnh về tham gia thảo luận, góp ý dự thảo đề án.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh, quan điểm của tỉnh là các cơ chế, chính sách hỗ trợ cần có trọng tâm, trọng điểm, không đại trà. Trong đó, ưu tiên, tạo điều kiện cho các HTX hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp, du lịch và khuyến khích các HTX phát triển hợp tác, liên kết theo chuỗi trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Về tuyên truyền - đào tạo - tập huấn, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đề nghị không hỗ trợ dàn trải, giao kinh phí phân tán để rồi làm theo kiểu “tiêu cho hết tiền”, mà phải hướng đến chuyên nghiệp, dồn đầu mối về tỉnh để làm một cách bài bản hơn...

TAGS