Cơ quan công sở đảm bảo tiết kiệm tối thiểu 5% kế hoạch điện năng tiêu thụ

CHÂU NỮ |

Hôm qua 26.5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2821/UBND-KTN yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm việc tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025. 

Công văn nêu rõ, cơ quan công sở phối hợp với cơ quan điện lực sở tại xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch tiết kiệm điện cho đơn vị đảm bảo tiết kiệm tối thiểu 5% tổng kế hoạch điện năng tiêu thụ trong năm. Cùng với đó, tận dụng và huy động các nguồn lực để lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời trên mái nhà, hệ thống đun nước nóng từ năng lượng mặt trời để giảm tiêu thụ điện từ hệ thống điện quốc gia.

Trong chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời, UBND tỉnh yêu cầu các tổ chức, cá nhân quản lý vận hành hệ thống chủ trì, phối hợp với cơ sở cung cấp điện xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch tiết kiệm điện.

Theo đó, có kế hoạch khả thi tiết kiệm tối thiểu 20% tổng kế hoạch điện năng tiêu thụ trong giai đoạn 2020 - 2025 đối với các hoạt động chiếu sáng. Đồng thời triển khai các giải pháp công nghệ tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, sử dụng thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao, tiết kiệm điện cho 100% công trình chiếu sáng công cộng chuẩn bị đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp. Các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại, tổ hợp văn phòng và tòa nhà chung cư giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời vào cao điểm buổi tối của hệ thống điện theo yêu cầu của cơ quan điện trong quản lý, cung cấp.

Đối với các hộ dùng điện sinh hoạt, cần sử dụng các thiết bị điện được dán nhãn năng lượng; thường xuyên thực hành sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại nhà. Các cơ sở kinh doanh thương mại và dịch vụ thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Doanh nghiệp sản xuất ban hành và thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ của chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Quảng Nam; trong đó đặc biệt chú trọng tới hoạt động điều chỉnh phụ tải điện phi thương mại và thương mại. Công ty Điện lực Quảng Nam thực hiện nghiêm các quy định về tiết kiệm điện.

TAGS