Công khai, minh bạch tất cả vấn đề về thu hút đầu tư

T.D |

Chiều 18.1, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp đánh giá năng lực xúc tiến đầu tư và giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư 2021

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì phiên họp. Ảnh: T.D
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì phiên họp. Ảnh: T.D

Theo Sở KH-ĐT, năm 2021 đã thu hút và cấp mới được 50 dự án đầu tư (43 dự án đầu tư nội địa, tổng vốn đăng ký 6535 tỷ đồng và 7 dự án FDI, tổng vốn đăng ký 15,2 triệu USD).

UBND tỉnh đã phê duyệt danh mục dự án nghiên cứu đề xuất đầu tư 3 đợt với 76 dự án, thống nhất chủ trương và địa điểm nghiên cứu đầu tư 15 dự án, chủ trương nghiên cứu đầu tư với 4 dự án thuê môi trường rừng để trồng sâm Ngọc Linh tại Nam Trà My.

Nguyên nhân tiến độ đầu tư các dự án bị chậm hay khó khăn cho công tác xúc tiến đầu tư các dự án mới được xác định là thiếu quỹ đất sạch, vướng mắc giải phóng mặt bằng, dịch hoặc sự chồng chéo của các luật liên quan đã khiến tiến độ đầu tư các dự án bị chậm và gây khó khăn cho công tác xúc tiến đầu tư các dự án mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh quyết định giao Sở KH-ĐT chủ trì chuẩn bị nội dung cụ thể về đánh giá xúc tiến đầu tư và giải quyết các thủ tục hành chính cho một hội nghị trực tuyến với các sở, ngành, địa phương, công chức làm việc liên quan đến công tác này, sẽ được mở vào đầu năm Âm lịch 2022.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh yêu cầu mọi vấn đề liên quan đến đầu tư tại địa phương phải được công khai, minh bạch. Từ cơ sở dữ liệu, quy hoạch, cơ chế, chính sách đến các dự án đầu tư cơ hội mời gọi đều phải được tải lên một website có tên miền dễ hiểu, dễ truy cập của riêng Quảng Nam giới thiệu đến các nhà đầu tư và những ai quan tâm.

Việc lựa chọn nhà đầu tư, xây dựng danh mục dự án đầu tư phải thực tế, phù hợp với quy hoạch và yêu cầu phát triển của địa phương. Tìm kiếm và xúc tiến cho được các nhà đầu tư chiến lược.

Các sở, ngành, địa phương đặt nhiệm vụ thu hút đầu tư và giải quyết các vướng mắc trong thủ tục hành chính cho nhà đầu tư lên một vị trí xứng đáng, quyết định cho tầm phát triển Quảng Nam. Từng cơ quan đơn vị tự đánh giá, rút kinh nghiệm, xử lý tất cả những khiếm khuyết, sắp xếp, điều chỉnh, lựa chọn cán bộ có năng lực thực sự để làm công tác xúc tiến đầu tư.

TAGS