Công nhận 20 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2020

L.Q |

(QNO) - Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông nghiệp (CNNT) tiêu biểu Quảng Nam năm 2020 vừa công bố 20 sản phẩm đạt giải và được công nhận là sản phẩm CNNT tiêu biểu của Quảng Nam.

Sản phẩm “Kệ rượu và giá treo ly” đạt giải A tại cuộc bình chọn sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Ảnh: H.V
Sản phẩm “Kệ rượu và giá treo ly” đạt giải A cuộc bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu năm 2020. Ảnh: H.V

Theo đó, có 46 sản phẩm của 31 cơ sở thuộc 12/18 huyện, thị xã, thành phố tham gia cuộc bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu.

Trong số đó có 24 sản phẩm thuộc nhóm thủ công mỹ nghệ, 22 sản phẩm nhóm chế biến nông - lâm - thủy sản và đồ uống. Kết quả, có 20 sản phẩm vượt qua vòng sơ khảo sau khi đối chiếu 4 nhóm tiêu chí: đáp ứng thị trường và khả năng phát triển sản xuất; kinh tế - kỹ thuật - xã hội và môi trường; văn hóa và tính thẩm mỹ; nhóm các tiêu chí khác.

Trong số này có 2 sản phẩm đạt giải A, 4 sản phẩm giải B, 6 sản phẩm giải C và 8 sản phẩm giải khuyến khích.

Giải A thuộc về sản phẩm “Kệ rượu và giá treo ly” của Công ty TNHH Mộc mỹ nghệ Nguyễn Văn Tiếp và sản phẩm “Cao đẳng sâm Tây Giang” của HTX Dược liệu Đức Huy Tây Giang.

Những đơn vị có sản phẩm đạt giải sẽ được cấp giấy chứng nhận sản phẩm tiêu biểu và các giải thưởng khác, được ưu tiên hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công và các nguồn kinh phí khác để đầu tư phát triển sản xuất, đổi mới công nghệ, thiết bị, xúc tiến thương mại, đào tạo lao động.

Các sản phẩm được công nhận là Sản phẩm CNNT tiêu biểu sẽ được tạo điều kiện tham gia các Hội chợ, triển lãm... Ảnh: X.H
Các sản phẩm được công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu sẽ được tạo điều kiện tham gia hội chợ, triển lãm... Ảnh: X.H

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang cho rằng, cuộc bình chọn năm nay có số lượng sản phẩm tham gia tăng so với năm ngoái là một dấu hiệu đáng mừng. Quảng Nam là địa phương có sản phẩm CNNT tiêu biểu khá đa dạng và phong phú, từ năm sau, hội đồng và cơ quan chủ trì cần phải thu hút các đơn vị tham gia, đặc biệt là các sản phẩm OCOP...

Được biết, ngoài việc được hỗ trợ kinh phí quảng bá, tìm kiếm thị trường, tạo điều kiện tiêu thụ sản phẩm, các sản phẩm đạt giải sẽ được tham dự bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu quốc gia năm sau.

TAGS