Công ty Điện lực Quảng Nam tập huấn công tác truyền thông

T.LỘ |

(QNO) - Công ty Điện lực Quảng Nam (PC Quảng Nam) vừa tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến về công tác truyền thông cho gần 70 học viên là cán bộ lãnh đạo điện lực trực thuộc, trưởng - phó phòng và tuyên truyền viên cơ sở của công ty.

Nội dung tập huấn gồm: thực trạng hoạt động báo chí, truyền thông của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong giai đoạn hiện nay và những vấn đề đặt ra cho công tác truyền thông trong giai đoạn tiếp theo; nâng cao kỹ năng khai thác thông tin và viết tin bài tuyên truyền hoạt động của PC Quảng Nam; những vấn đề truyền thông mà PC Quảng Nam đang đối diện; kỹ năng tiếp xúc với phóng viên, cung cấp thông tin cho báo chí và nghệ thuật, cách xử lý khủng hoảng truyền thông trong một số tình huống cụ thể...

TAGS