Công ty Thủy điện Sông Bung áp dụng hóa đơn điện tử

QUẾ LÂM |

(QNO) - Công ty Thủy điện Sông Bung áp dụng hóa đơn điện tử từ ngày 20.5.2022 thông qua hệ thống hóa đơn điện tử dùng chung của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Công ty Thủy điện Sông Bung vừa cử 3 nhân sự tham gia lớp đào tạo chuyển giao hệ thống hóa đơn điện tử dùng chung của EVN. Mục đích nhằm đảm bảo thời gian áp dụng hóa đơn điện tử kể từ ngày 1.7.2022 trong toàn doanh nghiệp ngành điện theo Thông tư 78 của Bộ Tài chính. Sau khi cài đặt, nhận chuyển giao hệ thống, Công ty Thủy điện Sông Bung đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử và được Cục thuế TP.Đà Nẵng chấp nhận tại Thông báo số 2842 ngày 20.5.2022.

Từ ngày 20.5 vừa qua, Công ty Thủy điện Sông Bung sử dụng hệ thống phần mềm dùng chung của EVN để phát hành hóa đơn điện tử (không có mã của cơ quan thuế) cho các giao dịch phát sinh; các số hóa đơn (loại đặt in) trước đây còn lại sẽ chấm dứt sử dụng và thực hiện các biện pháp hủy theo quy định.

TAGS