Cục Thuế Quảng Nam: Thu ngân sách nội địa 2023 sẽ đạt 100% dự toán

Trịnh Dũng |

(QNO) - Tại cuộc giám sát của Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh sáng 21/11 để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 17 & 18, HĐND tỉnh khóa X (dự kiến tổ chức cuối tháng 11 và đầu tháng 12/2023), Cục Thuế Quảng Nam cam kết sẽ thu ngân sách nội địa 2023 đạt 100% dự toán (20.880 tỷ đồng).

Ban Kinh tế - Ngân sách giám sát tình hình thu ngân sách nội địa 2023 và dự kiến thu ngân sách nội địa 2024
Ban Kinh tế - ngân sách giám sát tình hình thu ngân sách nội địa 2023 và dự kiến thu ngân sách nội địa 2024.

Theo Cục Thuế, hiện tại, tổng thu nội địa đã đạt 63% dự toán. Số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn còn phải nộp ngân sách là 4.374 tỷ đồng, nhưng ngay trong sáng nay 21/11, Trường Hải đã nộp 4.000 tỷ đồng (3.800 tỷ đồng thuế gia hạn và 200 tỷ đồng thuế tiêu thụ đặc biệt).

So dự toán, có 5 nguồn thu, sắc thuế chính đã vượt dự toán là khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương (108%), khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương (117,3%), khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (124,1%), thuế thu nhập cá nhân (112,4%) và tiền thuê đất đạt 210,5%.

Khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh chỉ đạt 47,8% dự toán, thuế bảo vệ môi trường chỉ khoảng 56,6% dự toán, lệ phí trước bạ đạt 79% dự toán, tiền sử dụng đất đạt 65,1%. Tổng số tiền thuế nợ ước đến ngày 31/12/2023 là 2.473 tỷ đồng, giảm 21 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2022 (tiền thuế nợ có khả năng thu là 2.347 tỷ đồng, tiền thuế nợ khó thu là 112 tỷ đồng và tiền thuế nợ đang xử lý là 14 tỷ đồng).

Cục trưởng Cục Thuế Nguyễn Văn Tiếp cam kết thu ngân sách nội địa năm 2023 và kể cả năm 2024 cũng sẽ đạt 100% dự toán đề ra
Cục trưởng Cục Thuế Nguyễn Văn Tiếp cam kết thu ngân sách nội địa năm 2023 sẽ đạt 100% dự toán.

Dự toán thu nội địa năm 2024 dự kiến là 20.100 tỷ đồng. Theo ông Nguyễn Văn Tiếp – Cục trưởng Cục Thuế, ngành thuế sẽ nỗ lực tối đa bằng các chương trình, giải pháp cụ thể để có thể hoàn thành thu ngân sách 2024 đạt được dự toán đề ra.

Ông Nguyễn Đức – Trưởng ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh thay mặt đoàn giám sát ghi nhận nỗ lực của ngành thuế trong việc cam kết thu ngân sách nội địa hoàn thành 100% dự toán. Đồng thời cho rằng Cục Thuế cần đánh giá cụ thể, định lượng xác thực các nguồn thu, sắc thuế còn lại sẽ thu đến hết năm 2023 và các chính sách tác động đến quá trình thu ngân sách năm 2024 để có thể đưa ra các biện pháp hành thu đạt kết quả khả quan.

Cục Thuế nhanh chóng hoàn thiện báo cáo thu ngân sách nội địa 2023, dự kiến thu ngân sách nội địa 2024 (kể cả cơ chế hỗ trợ ngành thuế và dự lường các tình huống bất lợi của nền kinh tế). Ban Kinh tế - ngân sách sẽ tổng hợp, trình HĐND tỉnh vào các kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới