Đánh giá tái cấp chứng chỉ an toàn thông tin tại Công ty Thủy điện Sông Bung

QUẾ LÂM |

(QNO) - Công ty Thủy điện Sông Bung vừa phối hợp Viện Tiêu chuẩn Anh Quốc (BSI) thực hiện chương trình đánh giá nhằm tái cấp chứng chỉ an toàn thông tin ISO 27001:2013 sau 3 năm áp dụng tiêu chuẩn này tại công ty.

Phòng điều khiển trung tâm nhà máy thủy điện Sông Bung 4 áp dụng các tiêu chuẩn ISO 27001:2013, ISO 9001:2015 và 5S trong vận hành sản xuất điện. Ảnh: QUẾ LÂM
Phòng điều khiển trung tâm nhà máy thủy điện Sông Bung 4 áp dụng các tiêu chuẩn ISO 27001:2013, ISO 9001:2015 và 5S trong vận hành sản xuất điện. Ảnh: QUẾ LÂM

Kế hoạch thực hiện chương trình tái cấp chứng chỉ an toàn thông tin gồm tổ chức đánh giá, góp ý của chuyên gia BSI; phát hiện các điểm không phù hợp; đơn vị khắc phục các điểm không phù hợp; chuyên gia kiểm tra, đánh giá nội dung đơn vị đã khắc phục; BSI xác nhận và tái cấp chứng chỉ an toàn thông tin cho đơn vị.

Ông Lê Đình Bản - Giám đốc Công ty Thủy điên Sông Bung cho biết, đơn vị đã khắc phục các điểm không phù hợp mức độ nhẹ được chuyên gia BSI phát hiện trong đợt đánh giá. Thời gian dự kiến hoàn thành việc cấp chứng chỉ an toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO 27001:2013 trong tháng 3.2022.

Tiêu chuẩn ISO 27001:2013 với hệ thống quản lý an ninh thông tin bao gồm mô hình thiết lập, áp dụng vận hành, giám sát, xem xét, duy trì, cải tiến hệ thống... nhằm giảm thiểu rủi ro mất an toàn trong môi trường số, dự phòng các sự cố an ninh mạng và nâng cao một bước mức độ an toàn của hệ thống thông tin.

Cùng với việc triển khai áp dụng 5S và hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 sẽ tạo ra môi trường thuận lợi cho việc áp dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số mạnh mẽ trong quản trị doanh nghiệp và sản xuất kinh doanh tại công ty.

TAGS