Đầu tư hơn 110 tỷ đồng xây dựng trạm biến áp 110kV Đông Giang và đấu nối

Đ.H |

Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNNCPC) vừa quyết định đầu tư hơn 110 tỷ đồng xây dựng trạm biến áp (TBA) 110kV và đường dây đấu nối cho huyện Đông Giang.

Đoàn công tác EVNCPC khảo sát tại vị trí đấu nối đường dây 110kV Đông Giang.
Đoàn công tác EVNCPC khảo sát tại vị trí đấu nối đường dây 110kV Đông Giang.

Theo đó, đầu tư xây dựng 1 TBA 110/22kV - 25MVA, kéo mới hơn 8,3km đường dây, bao gồm đấu nối từ TBA110kV Za Hưng, đi qua các địa phận xã Za Hưng, Mà Cooih và thị trấn Prao và 1 ngăn xuất tuyến 110kV lắp đặt tại nhà máy thủy điện Za Hưng.

Việc đầu tư xây dựng TBA 110kV và đấu nối cho huyên Đông Giang sẽ đảm bảo nguồn cung cấp điện đầy đủ cho các phụ tải mới tại khu vực, góp phần phát triển cơ sở hạ tầng, thúc đẩy tiềm năng du lịch, môi trường sinh thái các huyện miền núi phía tây bắc của tỉnh.

Trên địa bàn Đông Giang hiện có nhiều dự án công nghiệp, dịch vụ - du lịch quy mô lớn nên nhu cầu phụ tải tăng đột biến trong những năm gần đây và đồng thời thúc đẩy tốc độ tăng trưởng của phụ tải dân sinh lên ngoài dự báo quy hoạch.

Dự kiến, tổng công suất trong năm 2023 là 12,1MW và dự báo đến năm 2025 là 25,3MW. Với dự báo này thì lưới điện hiện trạng sẽ gặp khó khăn trong việc cấp điện.

Trong khi đó, huyện miền núi Đông Giang và Tây Giang được cấp điện từ các TBA trung gian 35kV A Sờ (T75) và Hiên (T74).

TBA trung gian 35kV A Sờ (T75) được nhận nguồn từ đường dây 35kV xuất tuyến 372/TBA 110kV Thạnh Mỹ (E58) với chiều dài hơn 56km.

TBA Hiên (T74) nhận nguồn từ đường dây xuất tuyến 373/TBA 110kV Đại Lộc (E155) đến nhà máy thủy điện An Điềm dài 74km.

Hầu hết các xuất tuyến đường dây này thường đi qua các địa hình rừng núi phức tạp, với mật độ giông sét lớn nên nguy cơ xảy ra sự cố rất cao, dẫn đến độ tin cậy cung cấp điện của lưới điện khu vực thấp.

TAGS