Đề xuất phương án đầu tư đường vào khu xử lý rác thải Tam Xuân 2

VĂN PHIN |

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy và kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu, UBND huyện Núi Thành vừa có văn bản đề xuất UBND tỉnh thống nhất phương án đầu tư dự án đường vào khu xử lý rác thải xã Tam Xuân 2 và hỗ trợ bồi thường, tái định cư các hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp của khu xử lý rác. 

Theo phương án đề xuất, tuyến đường có chiều dài 4.876m, cơ bản đi theo tuyến đường cũ là ĐX2 có điều chỉnh cục bộ một số vị trí; một số đoạn đi tuyến mới để tránh tối đa bồi thường, giải phóng mặt bằng. Dự kiến tổng kinh phí đầu tư tuyến đường hơn 46,6 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hơn 37 tỷ đồng, ngân sách huyện Núi Thành 9,5 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong 3 năm (2021 - 2023). Ngoài ra, UBND huyện Núi Thành cũng đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ bồi thường và tái định cư cho 4 hộ dân thôn Bích Nam (xã Tam Xuân 2) bị ảnh hưởng với số tiền hơn 5,7 tỷ đồng. 

TAGS