Điện Bàn có 4.278 lượt hộ được vay vốn chính sách

PHẠM LỘC |

(QNO) - Tổng nguồn vốn cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Điện Bàn năm 2022 hơn 550 tỷ đồng. Tổng doanh số cho vay đạt hơn 218 tỷ đồng với 4.278 lượt hộ vay vốn.

Trong số hộ vay vốn có 177 lượt hộ nghèo và cận nghèo, 2.207 lượt hộ mới thoát nghèo; 265 lượt hộ vay vốn chương trình học sinh - sinh viên; 816 lượt hộ vay để xây mới, nâng cấp 1.632 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; 856 lượt người lao động vay giải quyết việc làm, đầu tư chăn nuôi, trồng trọt; 45 lượt hộ vay làm nhà ở theo Nghị định số 100 của Chính phủ.

Chất lượng tín dụng của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Điện Bàn đảm bảo và không ngừng nâng lên, tỷ lệ nợ quá hạn chiếm 0,02% trên tổng dư nợ.

TAGS