Điện lực Đại Lộc phát triển mới gần 1.400 khách hàng

TRIÊU NHAN |

(QNO) - Theo ông Nguyễn Đức Minh - Giám đốc Điện lực Đại Lộc, trước khó khăn do dịch bệnh Covid-19 cũng như thiên tai cuối năm 2020, đơn vị vẫn đảm bảo cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và Tết Nguyên đán. Tính đến đầu tháng 1.2021, Điện lực Đại Lộc phát triển mới gần 1.400 khách hàng.

Năm 2020, Điện lực Đại Lộc giảm tỷ lệ tổn thất điện năng còn hơn 4,6%. Đơn vị đầu tư sửa chữa thường xuyên đối với 32 công trình, tổng kinh phí 490 triệu đồng. Trong năm có 4 công trình sửa chữa lớn và 11 công trình đầu tư xây dựng, nâng chất lượng cấp điện; có 128 khách hàng đăng ký lắp đặt điện mặt trời mái nhà với tổng công suất 15,7MWp. Điện lực Đại Lộc xếp thứ 3 trong nhóm và thứ 6/13 điện lực toàn công ty.

Cũng theo ông Nguyễn Đức Minh, năm 2021, đơn vị đăng ký và được phê duyệt 42 công trình với tổng vốn 278 triệu đồng nhằm nâng cao hiệu quả cấp điện. Đơn vị cũng đẩy mạnh các giải pháp tổng hợp đảm bảo cung cấp điện an toàn, chất lượng; khai thác hiệu quả các ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả trong quản lý và điều hành; nâng cao chất lượng và kịp thời xử lý các sự cố, điểm phức tạp; nỗ lực triển khai thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện...

TAGS