Điều chuyển và phân bổ ngân sách đối với một số dự án

CHÂU NỮ |

(QNO) - Trên cơ sở đề nghị của Sở Kế hoạch - đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất điều chuyển kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2020 chuyển sang năm 2021 với hơn 511 triệu đồng và kế hoạch vốn dự kiến phân bổ cho các dự án năm 2021 nhưng không có nhu cầu sử dụng 32,9 tỷ đồng để phân bổ cho các dự án có nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn và đảm bảo khả năng giải ngân trong năm 2021.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng thống nhất báo cáo Thường trực HĐND tỉnh phân bổ hơn 109,5 tỷ đồng đã được UBND huyện Thăng Bình nộp trả ngân sách để bố trí cho 3 dự án khu dân cư có tính cấp bách, đảm bảo thủ tục.

Đó là các dự án: xây dựng kết cấu hạ tầng khu tái định cư Duy Hải, Duy Xuyên (giai đoạn 1), đã được phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành hơn 7,6 tỷ đồng; hạng mục bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng khu tái định cư ven biển Bình Minh, Thăng Bình (giai đoạn 1) hơn 1,95 tỷ đồng; khu dân cư trung tâm xã Bình Dương, Thăng Bình (giai đoạn 2) hơn 100 tỷ đồng (dự án quy mô khoảng 22,62ha, dự kiến tổng mức đầu tư 155 tỷ đồng, phần vốn còn lại UBND huyện Thăng Bình tự cân đối bố trí hoặc huy động từ nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện).

TAGS