Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm mạnh

CHÂU NỮ |

(QNO) - Theo số liệu từ Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và đầu tư, trong tháng 9.2020 có 43 doanh nghiệp (DN) thành lập mới, giảm 8,5% so với cùng kỳ, tổng vốn đăng ký 299 tỷ đồng. Trong tháng có 5 chi nhánh đăng ký hoạt động, 67 DN đăng ký giải thể, 22 DN gửi thông báo tạm ngừng hoạt động.

Như vậy trong 9 tháng đầu năm toàn tỉnh có 954 DN đăng ký thành lập mới với số vốn 7.244 tỷ đồng, bằng 87% số DN đăng ký mới và vốn đăng ký chỉ bằng 55% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời 72 chi nhánh và 13 văn phòng đại diện được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, bằng 61,6% so với cùng kỳ năm trước.

Từ đầu năm đến nay có 257 DN giải thể, giảm 27%; 436 DN thông báo ngừng hoạt động, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Sở Kế hoạch và đầu tư, 9 tháng đầu năm số DN đăng ký mới giảm mạnh trong khi đó số DN thông báo ngừng hoạt động tăng cao so với cùng kỳ, chủ yếu là do dịch bệnh Covid-19 đã tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh cũng như việc đầu tư mới vào sản xuất kinh doanh của DN.

TAGS