Đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2019 kéo dài

AN BÌNH |

(QNO) - Sở KH&ĐT vừa có văn bản đề nghị các sở, ban ngành, hội đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố đôn đốc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 kéo dài và báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 đến quý IV.

Theo Sở KH&ĐT, tính đến ngày 15.12, tổng vốn đầu tư công năm 2020 toàn tỉnh giải ngân 5.487,428 tỷ đồng, đạt 63,1%; trong đó, kế hoạch vốn năm 2020 đạt 58,8%, kế hoạch vốn năm 2019 kéo dài đạt 75,5%.

Theo quy định, thời hạn giải ngân kế hoạch vốn năm 2019 kéo dài đến hết ngày 31.12.2020. Tuy nhiên, theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước (KBNN) tỉnh, còn nhiều dự án thuộc kế hoạch vốn năm 2019 kéo dài chưa giải ngân hoặc tỷ lệ giải ngân thấp.

Sở KH&ĐT đề nghị các đơn vị, chủ đầu tư khẩn trương thực hiện, hoàn chỉnh thủ tục pháp lý, gửi hồ sơ đến KBNN nơi giao dịch để thanh toán cho các dự án. Đồng thời đề nghị các đơn vị, địa phương báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân từng chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh, vốn nước ngoài đến hết ngày 31.12 gửi về Sở KH&ĐT trước ngày 6.1.2021 để đơn vị tổng hợp, báo cáo.

* Trước đó, ngày 11.12, KBNN tỉnh có văn bản đề nghị các chủ đầu tư, ban quản lý dự án đôn đốc giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản kế hoạch năm 2019 được phép kéo dài sang năm 2020.

KBNN tỉnh cho biết, qua rà soát, tổng hợp số liệu đến ngày 10.12, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách tỉnh thuộc kế hoạch năm 2019 kéo dài sang năm 2020 chỉ đạt 77,8% kế hoạch vốn; còn nhiều dự án chưa giải ngân hoặc tỷ lệ giải ngân thấp.

Để đảm bảo giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn, KBNN tỉnh đề nghị các đơn vị khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý, gửi hồ sơ đến KBNN để thanh toán cho các dự án.

TAGS