Đóng điện cho hơn 100 khách hàng thuộc vùng lõm ở Bắc Trà My

VÕ NGỌC MỸ |

(QNO) - Điện lực Trà My vừa hoàn thành đóng điện cho hơn 100 khách hàng là người đồng bào dân tộc thiểu số thuộc vùng lõm điện trên địa bàn các xã Trà Đốc, Trà Nú (Bắc Trà My).

Đây là dự án được Sở Công Thương phối hợp với địa phương đầu tư kéo điện lưới quốc gia về phủ vùng lõm cho hơn 575 hộ dân tại 5/13 xã miền núi huyện Bắc Trà My. Việc đưa ánh sáng điện lưới quốc gia về với đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa là nỗ lực rất lớn của các ngành, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng địa phương.

TAGS